Allindegaards voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-51

Fredningsnr.
342526

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Allindegaards voldsted Voldstedet består af to borgbanker, en større vestlig og en mindre, rund, østlig banke. Den vestlige banke er bebygget, den østlige dyrket. Voldstedet ligger øst for Allindemagle kirke. Grænsen for det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i et omfang som hidtil, dog må der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De Billers gl. Herresæde har ligget umiddelbart ved Vejen paa to adskilte Holme i kort Afstand fra det Næs, hvorpaa Kirken efter Terrainforholdene ses at være bleven bygget. Medens den større "Holm" nærmest Kirken [sb.0A) helt er optaget af Huspladser, ses en mindre tæt Østen for den som en overpløjet meget lav omtr. cirkelrund Tomt, 86'i Diam.[sb.51]. Grav rundt om er tydelig. Grundstene skulle være opbrudte i en Runding mod S.V.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1996 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 656/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 656/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kulturlag (udsmid i voldgrav) samt syldsten. Sagen overført til 2. Afd.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998