Allindemagle Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-53

Fredningsnr.
342459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Rund høj, 1 x 14 x 14 m. På højtop ses toppen af en større sten, hvorpå ses mindst 2 skåltegn. I skov.
Undersøgelsehistorie

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rund høj, 1 x 14 x 14 m. På højtop ses toppen af en større sten, hvorpå ses mindst 2 skåltegn. I skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj, 1 x 14 m, antagelig megalit. På højtop mod syd ses toppen af en større sten med mindst 1 skåltegn. 300 m fra skovkant og 65 m fra skovvej. Delvis tilgroet. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra nord