Holtegaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040205-3

Fredningsnr.
36271

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerl.: Holtegaard Tingl.: 31/7 1902, F.C. lensgreve Molkte til Bregentved. Ufuldstændig langdysse med endestenene sprængt i nyere tid. 14 randsten i N-siden, 11 i S-siden. Stenfyldt hul oven i dyssen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ufuldstændig Langdysse, hvis Endestene ere sprængte i den nyeste Tid; oprindelig 84' l. i V-Ø. 29' br. Midt oveni Dyssen spores Ovenkanten af et ikke udgravet Gravkammer. Et stenfyldt Hul Ø. for antyder mulig Pladsen for et sløjfet Gravkammer.- Af Randstene findes 14 langs nordre Side; 11 langs den søndre, heraf ere de 3 væltede. Fra vestre Ende ses Fyld bortgravet af Jordhøjen i gammel Tid.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ufuldstændig Langdysse med Endestenene sprængt i nyere Tid. 14 Randsten i N.Siden, 11 i S. Siden. Stenfyldt Hul oven i Dyssen.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)