Dronningehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-2

Fredningsnr.
342514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Dronninghøj", ca. 4 x 20 m. Smukt kuplet. Foden noget af- skåret ved pløjning og står nu med delvis bevokset skrænt på indtil 0,5 m. Græsklædt med et par mindre buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dronningehøj", en ret anselig c 6 Al.h. Gravhøj c. 70' i Diam. Randstene ses. I Højens vestre Side er en Hulning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m., "Dronningehøj". Smukt kuplet. Foden noget afskaaret ved Pløjning og staar nu med delvis bevokset Skrænt paa indtil 0.5 m. Græsklædt med et Par mindre Buske. I Ager.

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 411/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fod lettere beskadiget 1949.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dronningehøj. Højen måler ca. 4 x 20 x 18 m i Ø-V'lig retning - forholdsvis jævnt kuplet, dog højest mod N. Særligt langs højsiderne mod SV og SØ er der lavt tornet buskads. Ingen synlig fredningssten. Den ligger ret højt i et åbent landskab ved en skråning ned mod lavning ved Haraldsted, ca. 100 m fra offentlig vej. Der var rammet et mindre ly ned til vildtfoder under buskads, målte ca. 1 m2 og ragede op til 0,5 m op over højside - udner krat. Bad skriftligt om at få fjernet foderbræt snarest - inden årets udgang. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor høj i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Græsklædt høj.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)