Haraldsted
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-3

Fredningsnr.
342513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 15 m. Foden afskåret hele vejen rundt ved pløjning. Talt med forpagter Larsen, der lovede at standse pløjningen en fod fra højen. Iøvrigt er højen velbevaret. Græs-lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj. Til hver Side for den Tomt af to Høje [sb. 49 og 220] den ene afskaaren af Vejen [["Stejlehøj"]][sb.220]. Ogsaa mod S.Ø.synes der at have ligget et Par Høje [sb.221-222]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m. Foden afskaaret hele Vejen rundt ved Pløjning. Talt med Forpagter Larsen, der lovede at standse Pløjningen en Fod fra Højen. Iøvrigt er Højen velbevaret. Græslynggroet. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1979053
Sorø Amts Museum
Overpløjet høj gennemskåret af landevejen, der er skredet jord ned af højsiden. I følge oplysninger fra ejeren er man begyndt at pløje dybere og at man hvert år fjerner en del større sten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Jævnt kuplet høj, mål ca. 3 x 15 x 15 m. DER ER PLØJET INDTIL HØJFOD - IKKE 1 FODS AFSTAND. Højen er græsklædt, dog løvtræer mod N. Der vokser en mørkere græsart ca. 1 m op ad højsiden særligt mod SV-S-SØ, fra retableret højfod ? Jeg har ikke henvendt mig til ejer/forpagter. Højen ligger ca. 15 m fra trafikeret landevej, ret højt i et åbent landskab, udsyn dog begrænset mod SØ p.g.a. bebyggelse og vegetation. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, i et ret åbent landskab, ved landevej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Højen er græsklædt og der står ikke længere noget træ på den. En lille hyl gror ved siden af stubben.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)