Kjærnehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-4

Fredningsnr.
342512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, Kærnehøj, 3,7 x 30 m omsat med 31 randsten fra ca. 0,5 - 0,75 m i størrelse. I toppen en tilgroet fordybning 4 m i diam. 0,7 m dyb. Græsgroet med enkelte buske. Der plø- jes for tæt på højen, hvilket i tidens løb kan skade rand- stenene. Ejeren lovede at standse pløjningen en lille alen udenfor højen.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kjærnehøj", velbevaret Høj 5-6 Al. høj 80' i Diam. Randstene ses. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kærnehøj", 3.7 x 30 m., omsat med 31 Randsten fra ca. 0.50 - 0.75 m. i Størrelse. I Toppen en tilgroet Fordybning 4 m. i Diam. og 0.7 m. dyb. Græsgroet med enkelte Buske. Der pløjes for tæt paa Højen, hvilket i Tidens Løb kan skade Randstenene. Ejeren lovede at standse Pløjningen en lille Alen uden for Højen.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kærnehøj. Stor høj, mål ca. 3,7 x 30 x 30 m, hvælvet med store randsten. I toppen lav, stor, ældre fordybning. I højens SV-side lå en stor stendynge op ad højside - ikke talt randsten. Bevokset med lave, blomstrende løvtræer. Lå for enden af markvej, der også gik udenom højen, ca. 500 m fra offentlig vej. Der var telegrafledninger ca. 50 m SØ for højen. Den ligger højt i landskabet med vidt udsyn. Ejer på gården ikke hjemme, gav skriftlig besked om at fjerne stendyngen inden årets udgang. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, velbevaret høj med randstenskæde i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Der står mange døde træer på den ellers imponerende gravhøj.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

lavning på toppen af højen
oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra NNØ