Kastrupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-7

Fredningsnr.
342510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse (Ø-V) 2 x 14 x 29 m. Randsten: V 4 (1 v.), N 8 v., Ø 3, S 8. I højen 2 kamre. Det østlige kammer: rektangulært, or. N-S, dannet af 4 sten, overliggeren væltet af. Det vest- lige kammer: antagelig femsidet. Stærkt forstyrret. 4 sten på omtrent opr. plads. Overliggeren væltet af. Bevok- set med buske og træer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i V-Ø. 50'10" l. 26'6" br. med to Gravkamre, det ene rektangulært 4'6"l. i N-S., det andet femsidet med Indgangsaabning mod V. Dækstenen til dette ligger afsprængt i et Par Alens Afstand, Dækstenen til det andet Gravkammer ligger henført til Langdyssens østre Ende. Af Randstene ses 4 for den vestre Ende, den ene er væltet; mod Øst rager Toppene af 2 Endestene frem i Jordskorpen. Paa den søndre Side ses en Række af 8 Randstene, derimod ere Randstenene paa Nordsiden alle væltede ned ad Skraaningen af den Banke, paa hvilken Dysse er anlagt. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (Ø.-V.), 2 x 14 x 29 m. Randsten: Vest 45, heraf 1 væltet, Nord 8 væltede, Øst 3, Syd 8. I Højen 2 Kamre. Det østlige Kammer: Rektangulært, orienteret N-S, dannet af 4 Sten, Overliggeren væltet af. Det vestlige Kammer: Antagelig femsidet. Stærkt forstyrret. 4 Sten paa omtrent oprindlig Plads. Overliggeren væltet af. Bevokset med Buske og Træer. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,5 x 29 x 14 m. Langdysse, mål ca. 29 x 14 x 2 m, orientering Ø-V. Dyssen er helt tilgroet med hyld, krat, vilde roser og nælder - opgav at tælle randsten, så dog ud til at være intakt, nåede heller ikke hen til østlige kammer. Det vestlige kammer var forstyrret, måske oprindelig 5-sidet, 4 bæresten, der rager ca. 0,5 m over terræn, overligger væltet af mod NV. Den ligger på kant af bakke ved skråning ned mod bæk mod N, ca. 300 m fra privat vej og 800 m fra offentlig vej. Kan ved pleje blive **. Ejeroplysninger på berejserblanket. Ingen påtale / henvendelse. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)