Ske-Thostrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-8

Fredningsnr.
332510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m hvori sammenfaldet kammer, der muligvis op- delig er femkantet. 6 sidesten, hvoraf den østligste mulig- vis er gangsten. Overliggeren sprængt i 2 dele, hvoraf den mindre faldet ned i kamret og den større ligger SØ for kam- ret. Græsgroet med træer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et sammenskudt, af kolosale Stene bygget Gravkammer, anlagt i eller paa en rund Jordhøj. Sidestenenes Antal er 4-5. De rejser sig godt 2 Al. over Jorden. Dækstenen ligger sprængt; de nedgledne Stykker af den have trykket Sidestenene indad. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 14 m., hvori sammenfaldet Kammer, der muligvis oprindelig er femkantet. 6 Sidesten, hvoraf den østligste muligvis er Gangsten. Overliggeren sprængt i 2 Dele, hvoraf den mindre faldet ned i Kamret og den større ligger SØ. for Kamret. Græsgroet med Træer. I Ager.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Dysse med en noget uregelmæssig høj, mål ca 1,5x14x14 m med ret stejle sider, mod N anes 2 stentoppe, randsten? og mod V 4, alle mindre. Kamret ligger mod V, oprindelig 5-kantet med 5 bæresten og 1 tærskelsten mod Ø. Dæksten i 3 dele. Der ligger 1 større stykke i kamret, 1 mindre mellem de 2 sydlige bæresten og 1 stort stykke umiddelbart SØ for disse. Indre mål ca 1,7x1,5 m?, stenene rager op til 1,6 m op over højen. Der ligger ganske få marksten på dyssen. Markvej mod dyssen fra S sløjfet, ca 350 m til offentlig vej. Den ligger ret lavt i et åbent landskab, nær bæk mod N. . ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, ret lavt, nær bæk, i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)