Brogaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-6

Fredningsnr.
503314

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/1 1910, gdr. J.P. Marcher; tiltrådt af gdr. Aug. W. Lundgren. Diplom til gdr. J.P. Marcher. En gruppe helleristninger, omfattende mindst 5 skibsfigu- rer. Fredningen omfatter klippen og 1.9 m jord til de tre sider, hvor der ikke er vej. Matr.nr. 82cf: Høj i skel til matr.nr. 12a af Olsker.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Helleristninger", skulle allerede være sete i Vinteren 1883- 84; jeg fik først Underretning derom i Juli 1884 og sendte snart efter en Meddelelse til Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. Der fandtes først 3 Skibsfigurer, siden er der fundet endnu en, og der skimtes Spor af en femte; de ligge nogenlunde i en ret Linie efter hverandre. Desuden ses mindst 1 "skaalformig Fordybning". (Hele Partiet Nr. 6 til Nr. 25 ligger "paa Haldene").

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gruppe Helleristninger, omfattende mindst 5 Skibsfigurer. Fredningen omfatter Klippen og 1,9 m Jord til de tre sider, hvor der ikke er Vej.

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 543/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 543/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristningsfelt. Glob nr.14. Se tegning. I skovgrænse. Mindst 5 skibe omgivet af skålgruber. Helleristningerne indhugget på SØ skråning af et 7,5 m NØ.SV. langt og indtil 1,5 m bredt klippefremspring. Midterpartiet mellem 2 V.ligste skibeog de 3 Ø.lige er delvis jorddækket. Klippen virker afskallet netop på dette parti. Kun 1 skåltegn var synligt ved besigtigelsen. Gl. vej henover V.lige del af helleristningen er nu omlagt. Ny vej løber 6 m NØ for klippen. Langs V-siden af gl. vej er nyplantet unge birk og rønnetræer. Enkel birk er plantet midt på gl. vej. I området omkring helleristningsfeltet ligger flere afsprængte klippestykker. Både N og ... SØ herfor . De burde fjernes. For tæt bevoksning omkring helleristninger bør undgås. For megen skygge vil give lav og mos bevoksning. Helleristningerne burde opmales. Matr. nr. 82 ............... Indgår i amtets plejeplan. Omtalt i "Med arkæologen Danmark rundt", Bornholm nr. 15a. Oplysningsskilt opsat imellem 5033-14a -og 14b. Stednr.30. I folder "Fortidsminder på Bornholm". ** Seværdighedsforklaring ** Flot helleristningsfelt.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)