Glamhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-17

Fredningsnr.
342511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, Klanghøj, 1,7 x 25 m. Mod SØ er bortgravet en 7-8 m, af højen. Enkelte randsten ses. Bevokset med træer og buske. I ager. Tidligere har der været haveanlæg. Overfladen noget ujævn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Glamhøj - Hyldehøj [sb.39] - Pothøj [sb.38] ere alle tre sløjfede. Tomten af Hyldehøj [sb.39] er helt planeret; der skal have været mange Stene i Bunden; ingen Grave bemærkedes. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Klanghøj", 1.7 x 25 m. Mod SØ. er bortgravet en 7-8 m. af Højen. Enkelte Randsten ses. Bevokset med Træer og Buske. I Ager. Tidligere har der været Haveanlæg. Overfladen noget ujævn.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Klanghøj / Glamhøj. Hvælvet høj, mål ca. 1,7 x 25 x 25 m, spor efter ældre afgravninger mod SØ-Ø, ellers ret regelmæssig form. Der ligger en større stendynge, flere af ældre dato mod SØ-Ø, nogle større sten i samme retning kan være randsten. Den er bevokset med større løvtræer, krat og mindre grupper af kulturplanter. Der er enkelte muldvarpeskud, og kvas hist og her. Ejer fortalte, at de i år havde fjernet 3 læs sten fra stendyngen - fortalte det ulovlige i stendyngen, men bad ikke om at få den fjernet, kunne dækkes ved retablering af højen ? Den ligger ca. 250 m fra privat vej, ca. 300 m fra offentlig vej, ret høj placering. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, ret høj placering, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)