Jarleborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-24

Fredningsnr.
342525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Jarleborg voldsted. Voldstedet består af en rektangulær banke, ca. 45 x 55 m., der er omgivet af tørre grave. Voldstedet ligger på den vestlige del af en tange, der fra øst strækker sig ud i de lave enge ved Gør- lev sø. Den østlige grav afskærer voldstedet fra tangen og den vestlige grav afskærer tangens yderste spids. Foran den nordlige grav er der mod nordøst en vold. Voldstedet er bevokset med træer. Grænsen for det fredede areal forløber i øst 3 m fra gravens yderkant, i nord 3 m fra ydervoldens fod, i vest langs tangens fod og i syd 5 m fra bankens og tangens fod. Det fredede areal måler ca. 100 x 55 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Journal nr.:
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Lodden uden Mat.Nr. i SV. Højrne af Sognet). Voldstedet "Gjørrildsborg" er dannet ved at afskære Enden af en Tange med brede Grave. Voldbakken synes at være firsidet; Opmaaling var umulig for det tætte Krat. Det n.v. Hjørne skal være omsat med store Kampestene. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1966 Privat opsamling
Journal nr.: 629/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Genstand givet til museum
Journal nr.: 629/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintstykke med retouche (ildsten?).

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jarleborg voldsted (kartotekskort) Gørlevsborg voldsted (4-cm kort) Voldstedet ligger på den vestlige kant af en Ø-V'lig tange, omgivet af engdrag ud mod Gørlev sø og Ringsted å, syd om anlægget. Voldstedet består af en rektangulær banke, mål ca. 10 ? x 55 x 45 m, omgivet af nu tørre voldgrave og en vold mod NØ, det ligger ret lavt i forhold til omgivelserne, nu bevokset med store løvtræer, i et åbent landskab, ca. 300 m fra offentlig vej - en ringe markvej fører til voldstedets vestende. Forborg ? mod vest ? eller blot tangen. Der er plantet vilde roser langs kanten af det fredede areal udenom anlægget, ca. 0,5 m høje. Et foderbræt og 2 stiger op ad træer på voldstedet, store rævegrave, intet synligt tegl. Gjorde ejer opmærksom på ulovlig beplantning og sagde, at kontoret ville tage stilling til at få det fjernet. Bad om at få foderbræt og stiger fjernet. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret og velbeliggende stort voldsted. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.:
Sydvestsjællands Museum
På den vestlige del af tangen, der ligger ud i engene ved Gørlev sø, ligger et voldsted bestående af en rektangulær banke (ca 55 x 45 m) omgivet af tørre grave. Beliggende nær den gamle "Kongevej", der løber lige øst for voldstedet. Voldstedet kaldes også "Jarleborg".

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998