Nygård voldsted
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-26

Fredningsnr.
342529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dambrug, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Nygård Voldsted Borgbanke med omgivende grave og volde. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, der måler 35 meter i nord-syd og 50 meter i øst-vest. Banken er omgivet af delvist vandfyldte grave (sænkninger), der er 25-30 meter brede. I den sydlige voldgravssænkning er 2 rektangulære grave, der måler 15 x 10 meter. På borgbanken er spor af kampestensfundament af to i vinkel sammenbyggede fløje. Rundt om den indre voldgrav ligger en ydre vold, der er ca. 30 meter bred mod nord og vest, mens den mod øst er ca. 15 meter bred. Den sydlige vold flader jævnt ud mod bredden af Haraldsted Sø. Mod nord ses en ca. 8 meter bred, NØ-SV gående vejdæmning, der har givet adgang til voldstedet over en ca. 12 meter bred, sumpet ydre grav. Anlæggets største udstrækning Ø-V er 150 meter (målt mod nord) og 80 meter N-S (målt mod øst). Den nordlige del af voldstedet ligger på matr.nr. 9a, medens den sydlige del ligger på matr.nr. 47, begge af Valsømagle by. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg-gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for-styrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Journal nr.:
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke langt V. for Volden [sb. 219] ligger det firsidede Voldsted "Nygaard" kaldet efter en i forholdsvis sen Tid paa Stedet opført Gaard. Voldstedet er ved denne Gaards Opførelse vist blevet planeret meget. Fiskedamme. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1957 Privat opsamling
Journal nr.: 01150
Sydvestsjællands Museum
Skår af middelalderlige kander, potter, herunder stjertpotter, kakler, vinduesglas samt brudstykke af forarbejdet ben eller hjortetak.

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nygård voldsted. Voldstedet er svært tilgængeligt, omgivet af sumpet til våd voldgrav og meget tilvokset, mål ca. 1,5 x 50 x 35 m (borg- banke) omgivet af voldgravssystem (sænkninger). I muldvarpe- skud udenom voldgraven i det lidt højere terræn var der meget tegl. Totale område ca. 150 x 150 m ? Det ligger på mindre halvø ud i Haraldsted sø nedenfor skrænt, nær bækleje mod Ø. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted ved Haraldsted sø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Skilt står sydvest for offentlig vej og syd for bygning.

2015 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Nygård Voldsted Borgbanke med omgivende grave og volde. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, der måler 35 meter i nord-syd og 50 meter i øst-vest. Banken er omgivet af delvist vandfyldte grave (sænkninger), der er 25-30 meter brede. I den sydlige voldgravssænkning er 2 rektangulære grave, der måler 15 x 10 meter. På borgbanken er spor af kampestensfundament af to i vinkel sammenbyggede fløje. Rundt om den indre voldgrav ligger en ydre vold, der er ca. 30 meter bred mod nord og vest, mens den mod øst er ca. 15 meter bred. Den sydlige vold flader jævnt ud mod bredden af Haraldsted Sø. Mod nord ses en ca. 8 meter bred, NØ-SV gående vejdæmning, der har givet adgang til voldstedet over en ca. 12 meter bred, sumpet ydre grav. Anlæggets største udstrækning Ø-V er 150 meter (målt mod nord) og 80 meter N-S (målt mod øst). Den nordlige del af voldstedet ligger på matr.nr. 9a, medens den sydlige del ligger på matr.nr. 47, begge af Valsømagle by. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg-gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Den indre voldgrav er i 1500-tallet blevet genbrugt til dambrug, hvilket har givet den sit nuværende kantede og opdelte udseende. Den indre voldgrav er blevet forsynet med vand fra bækken mod øst og har haft overløb mod sydøst ud i Haraldsted Sø.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998