Valsømagle
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-219

Fredningsnr.
342530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Københavns vandforsyning ejer kun matr.nr. 47. Ridebanen. Anlægget består af en halvkredsformet jordvold, der er ca.3 m høj og ca. 125 m lang. Volden er lukket ud mod søen (Haraldsted sø) og åben ind mod land. Volden er græsklædt med et par enkelte buske. Fredningen omfatter volden og arealet, den indrammer, således at fredningsgrænsen går langs voldens fod i vest, syd og øst, medens den i nord forløber langs en linie, der forbinder voldens afslutninger mod nordvest og nord. Skellet mellem matr.nr. 9a og 47 af Valsømagle by går på voldens yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning. beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Søen [Lange Sø] ligger den ejendommelige Halvkredsvold, der indeslutter den fuldstændig plane, saakaldte "Ridebane". Volden er et Befæstningsanlæg, der rimeligvis gaar langt tilbage i Tiden. (Nøjagtig Opmaalingstegning vil blive udført). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ridebanen. Det er en lidt uregelmæssig halvkredsformet jordvold ud mod Haraldsted sø, åben mod land N og NV, NØ. Voldens bredde og højde veksler, ca. 10 m bred og op til 3 m høj, visse steder skråner den med lille topbredde. Området indenfor volden ligger ret lavt og skråner lidt ned mod søen. Volden er ca. 125 m lang og anlæggets bredde ca. 70 x 70 m. Ligger ved skrænt og danner en mindre halvø ud i søen, hvor der er et frit udsyn. Græsbevokset, enkelte buske og mindre buskads på volden, især på ydersiden, enkelte muldvarpeskud. En markvej fører ned til anlægget, der kan cykles i tørvejr, ca. 500 m til offentlig vej. En lille kvasdynge i kanten af voldstedet - påtalt det ulovlige i affald. Ejes af far og søn, begge historisk interesserede. Sønnen fortalte, at "Ridebanen" skulle have været brugt som ridebane af ridderne og der skulle føre en "større stenrække" (stenlagt og -indrammet hulvej) fra ridebanen mod V-NV (mod voldstedet) - hans farfar ? skulle være stødt på disse sten ved markarbejde på marken V for markvej, S-SV for gården. Mente, at de ældre afgravninger i voldens V-side skyldes, at materialet blev brugt på Nygård voldsted. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Særegent fortidsminde i ret uberørt naturområde ved Haraldsted sø. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er græsklædt. Muldvarpeskud ses på og indenfor volden. Skilt står sydvest for offentlig vej og syd for bygning.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)