Enghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-1

Fredningsnr.
37263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1920, gdr. Hans Petersen, Troelstrup pr. Haslev. Diplom Fritstående, udgravet og jordfrit dyssekammer, sat af 5 bæresten med dækstenen på plads.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kisteformet Gravkammer, fredlyst af Gisselfeld Kloster. Kammeret er 6'3"l, 2'10 - 3'br. Højden er indvendig 2'6". Højen udenom er uregelmæssigt afgravet. Kaldes Enghøj.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende, udgravet og jordfrit Dyssekammer, sat af 5 Bæresten med Dækstenen paa Plads.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2007 Diverse sagsbehandling
Sydvestsjællands Museum
Forslag om korrektion af koordinater i "Fund og Fortidsminder" efter besigtigelse (i forbindelse med undersøgelsesaktivitet i omegnen). Dyssekammeret ses placeret som vis af "Fredede Fortidsminder" og ikke som i "Fund og Fortidsminder" inkl. fortidsmindebeskyttelseszonen beregnet med udgangspunkt i koordinater derfra af Vestsjællands Amt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dyssekammer orienteret VSV-ØNØ. Dækstenen hviler på 3 af fem bæresten. En mindre sten sat under dæksten på bæresten i SV.

Litteraturhenvisninger  (0)