Bregentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-13

Fredningsnr.
372711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Se 3727-1.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og de nærmeste Partier af "Slots"haven ligger i alt 23 [sb.3-25], gjerne gruppevis fordelte Gravhøje... Af de nordligere Grupper er [højden] ... i b [sb.12-13] 2 og 3 Al... Formen er toppet; kun for enkeltes Vedkommende kan en stensat Kreds spores om Foden...; forøvrigt ere alle meget godt conserverede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og Slotshaven ialt 22 velbevarede Høje i Gruppe.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 19 m diameter, 1,7 m høj. En randsten in situ i V. Smal grøft i højfod i S og Ø er formentlig spor efter gammel fjernelse af randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)