Bregentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-5

Fredningsnr.
37273

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902, F.C. lensgreve Molkte til Bregentved. 22 (3727-1 til 22) velbevarede høje i gruppe, beliggende i Dyrehaven og Slotshaven.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og de nærmeste Partier af "Slots"haven ligger i alt 23 [sb.3-25], gjerne gruppevis fordelte Gravhøje... - For de andre Høje varierer Højden 3-6 Al.- Formen er toppet; kun for enkeltes Vedkommende kan en stensat Kreds spores om Foden...; forøvrigt ere alle meget godt conserverede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og Slotshaven ialt 22 velbevarede Høje i Gruppe.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)