Bregentved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-11

Fredningsnr.
37279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Se 3727-1.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og de nærmeste Partier af "Slots"haven ligger i alt 23 [sb.3-25], gjerne gruppevis fordelte Gravhøje... Af de nordligere Grupper er [højden] ... i c [sb.9-11] 8 Al, 4 Al, 5 Al og 1 1/2 Al... Formen er toppet; kun for enkeltes Vedkommende kan en stensat Kreds spores om Foden...; forøvrigt ere alle meget godt conserverede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og Slotshaven ialt 22 velbevarede Høje i Gruppe.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk