Bregentved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-24

Fredningsnr.
372722

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Se 3727-1.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og de nærmeste Partier af "Slots"haven ligger i alt 23 [sb.3-25], gjerne gruppevis fordelte Gravhøje. Den sydvestligste Gruppe [sb.19-25] nærmest Ulsø har en Gjennemgaaende Højde af c. 4 Al. med en Diameter af 20 Al... Formen er toppet; kun for enkeltes Vedkommende kan en stensat Kreds spores om Foden... forøvrigt ere alle meget godt conserverede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og Slotshaven ialt 22 velbevarede Høje i Gruppe.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

6393 oversigt. Set fra Ø.