Bregentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-18

Fredningsnr.
372716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Se 3727-1.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og de nærmeste Partier af "Slots"haven ligger i alt 23 [sb.3-25], gjerne gruppevis fordelte Gravhøje... For de andre Høje varierer Højden 3-6 Al.- Formen er toppet; kun for enkeltes Vedkommende kan en stensat Kreds spores om Foden... forøvrigt ere alle meget godt conserverede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og Slotshaven ialt 22 velbevarede Høje i Gruppe.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Ca. 16 m diameter, 1,5 m høj set fra NV og 0,9 m høj set fra NØ. SØ-side afgravet i gammel tid. Gammel sti fra højfod i nord op ad højside i vest og til top i S. Beliggende på ved enden af en mindre bakkekam.

Litteraturhenvisninger  (0)