Bregentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-19

Fredningsnr.
372717

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Se 3727-1.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og de nærmeste Partier af "Slots"haven ligger i alt 23 [sb.3-25], gjerne gruppevis fordelte Gravhøje. Den sydvestligste Gruppe [sb.19-25] nærmest Ulsø har en Gjennemgaaende Højde af c. 4 Al. med en Diameter af 20 Al... Formen er toppet; kun for enkeltes Vedkommende kan en stensat Kreds spores om Foden... forøvrigt ere alle meget godt conserverede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrehaven og Slotshaven ialt 22 velbevarede Høje i Gruppe.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 20 m diameter, 1,2 m høj. Top er flad, formentlig afgravet i gammel tid. To randsten i ØSØ.

Litteraturhenvisninger  (0)