Ryemarksgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040209-6

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 332/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tørvegravning
Journal nr.: 332/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal besigtigelse
Journal nr.: 332/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I lille Mose. Findested for Urokseknogle med Menneskefremstillinger.

1941 Genstand givet til museum
Journal nr.: 617/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smst.smaatandet Benod.

1941 Tørvegravning
Journal nr.: 617/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)