Klokkerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040210-2

Fredningsnr.
342520

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, Klokkehøj, 2,2 x 9 x 13 m. Kun midterpartiet af højen står nu tilbage, men knolden er græsgroet og beplantet med små graner. Kun mod NV er der til 1,7 m's højde et større utilgroet stykke.
Undersøgelsehistorie  (11)
1879 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra udgravningen af den oprindelig meget store Klokkerhøj indsendte amtmand E. Vedel i Sorø en pilespids af flint og nogle bronzegenstande. Under bortgravningen af højen var der seks steder lokaliseret grave fra sten- eller bronzealderen.

1879 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en anselig 6-7 Al. høj Gravhøj. Den bortgravede Del (Midten er ikke naaet), har indeholdt et større Antal Grave. I Bunden mod S. ses en stensat Kiste 7'5" i NV.- SØ. 2' br. Den havde haft 4-5 Stene til Dæk, klinede til med Ler. I Kisten var fundet et Skelet med Hovedet i N.V., men ingen Oldsager. Kisten var ompakket med Flint o.a. Smaasten. - I Nærheden af Kisten mod V. havde man i 2' Dybde under Højens Bund truffet 1-2 Menneskeskeletter. Ligefor Kistens Ø. Ende et Par Alen derfra havde staaet en Par Al. høj, paa Enden rejst Sten, ompakket med mindre Stene. Oftere havde man i Højen truffet Menneskeskeletter; ved et saadant var den til Museet modtagne Flintlandsespids fundet. Bronzekniven, der samtidigt erholdtes, var fundet i den udkjørte Jord. Af Urner var truffet 3 staaende ovenpaa hinanden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1883 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I efteråret 1883 bad gårdejer Jens Hansen om assistance fra Museet for de Nordiske Oldsager til en fortsættelse af udgravningen af Klokkerhøj. Arkæologen Henry Petersen og kaptajn A.P. Madsen undersøgte derpå et parti midt i højen og fandt på bunden en stor stendynge, som dækkede flere begravelser fra bronzealderen. Af oldsager fandtes her en bronzehalskrave og nogle bronzerør til et snoreskørt, formentlig resterne af to kvindegrave fra ældre bronzealder.

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Klokkehøj", 2,2 x 9 x 13 (NV-SØ). Kun Midterpartiet af Højen staar nu tilbage, men Knolden er græsgroet og beplantet med smaa Graner. Kun mod NV. er der til 1.7 m.s Højde et større utilgroet Stykke.

1983 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Klokkehøj. Højen måler ca. 2,2 x 9 x 13 m i NV-SØ'lig retning med ret stejle sider. Den er næsten tilvokset med vilde roser og hyld, kun lidt af siden mod V er græsklædt. Der er smidt nogle marksten op ad højsiden mod SV og S, mod NV er der pløjet for tæt på højfod. Landevej ca. 10 m fra højen. Aftalte med ejer om at pløje ca. 0,5 m fra højfoden mod N fremover og fjerne sten efter høst, inden vinter. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Højen er bevokset med strandroser og andet tornekrat.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)