Baunehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040210-3

Fredningsnr.
342519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, Baunehøj, 3 x 20 m. Af højen er nu kun ca. den nordlige halvdel bevaret. Sydvæggen står med større flader åbnet brud. Græs- træ- og buskklædt i udkanten af have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af den meget anselige "Baunehøj", der oprindelig har været mindst 100' i Diameter og 9-10 Al. h. staar nu kun den nordre Del tilbage med en 80' vid 7 Al. høj Skrænt. Midt i Højen havde været en Dynge af Stene 6-7 Læs; "de laa ganske rent". Imellem dem fandtes Stykker af Bronzesager, et Stykke beviklet med Guld Udenom i Højen skal der være fundet "meget". Urner mindes ikke. de fundne Gjenstande "Knapper" af Bronze o.dsl. laa mellem Stene.- Højen var ubeskadiget indtil for 40 Aar siden [1843]. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Baunehøj", 3 x 20 m. Af Højen er nu kun ca. den nordlige Halvdel bevaret.Sydvæggen staar med større Flader aabent Brud. Græs- træ- og buskklædt i Udkanten af Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Højrest, ret uregelmæssig form, tilsyneladende bedst bevaret mod N, nærmest aflang form, med stejle sider mod S. I kanten sat sten mod S og Ø om højfod af tidligere ejer - ikke bedt om at få dem fjernet, da der ser ud til at være en bevaret randsten mod NØ - og det samtidigt markerer højfoden. Enkelte dele uden vegetation - ejer lovet at tilså med græs. Ligger i lille lund nær gården, højt i terræn med vidt udsyn fra toppen. Ret ny staldbygning på ældres plads. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest nær gård, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1997 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: AMK1997009
Sydvestsjællands Museum
Opførelse af ladebygning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)