Nordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040211-1

Fredningsnr.
35261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret dysse. 9 store sten i uorden liggende på en høj- ning ca. 0,5 x 8 m. Stenene er antagelig randsten til rund- dysse. Kammer kunne ikke iagttages. Græsklædt med lidt busk- vækst. I ager. Fredningsværdig med forbehold.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det højeste Punkt paa Lodden er en forstyrret Stendysse. 16 store Stene ligge uden kjendelig Orden. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse. 9 store Sten i Uorden liggende paa en Højning ca. 0.5 x 8 m. Stenene er antagelig Randsten til Runddysse. Kammer kunde ikke iagttages. Græsklædt med lidt Buskvækst. I Ager. - Fredningsværdig med Forbehold.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i høj. Måler 0,5 x 8,0 x 7,0 m. Forstyrret i ældre tid. Største diam. i Ø-V. 8 op til 1,3 m. store sten, hvoraf de 4 ligger i østre højfod, mens de øvrige ligger spredt langs højfoden - synes at være sandsten. I højens centrum en lav fordybning. Spredt over højen ligger en del mindre sten (ikke nyligt anbragte marksten). Ligger i ager, 15-20 m. fra offentlig vej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)