Brogaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-8

Fredningsnr.
503312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 0,5 x 7 m. Flad sænkning i top. Spor af randsten. Lyngklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
.., og lidt øst for samme [sb.8A] en mindre (Røse). Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 0,5 x 7 m. Flad Sænkning i Top. Spor af Randsten. Lyngklædt i Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Sænkning midt i ca. 2 m i dia. 0,25 m dyb. I NNV 2 randsten synlige. Bevokset med fyr på V.del. Eg og birk på N.del. Tæt underbevoksning af enebær, kaprifoliekrat og i en N-S zone, tværs over højen med græs og blåbærbuske. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)