Kjøbstadjorderne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040212-5

Fredningsnr.
35254

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/9 1908, avlsbruger, fæster Jakob Møller; frednin- gen tiltrådt af Ringsted byråd. Høj, 2,6 x 14 m. Firsidet afgravet. På højbunden 4 sidesten af kammer, antagelig opr. polygonalt. På nordsiden lagt sten til pryd og plantet urter. Højen lå i udkanten af have. Ejeren var ikke hjemme men sønnesønnen lovede at lade den besked gå videre at sådant stred mod fredningsbestemmelserne.
Undersøgelsehistorie  (12)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En for største Delen bortgravet Høj, midt i hvilken et af store c. 5' høje Sidestene bygget Gravkammer, endnu jordfyldt. Det er rimeligvis femsidet. Dækstenen mangler; den er vistnok borttaget,da Højen i sin Tid blev bragt under Plov. Bag Kammerets Sidestene er sammenhobet meget knust Flint, udenfor dette hovedstore Stene blandede med Flintrald indtil en Afstand af 15' fra Sidestenene. Højen skal have haft Randstene. [[Kammeret udgravet A 5838-46]]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.6 x 14 m. Firsidet afgravet. Paa Højbunden 4 Sidesten af Kammer, antagelig oprindelig polygonalt. Paa Nordsiden lagt Sten til Pryd og plantet Urter. Højen laa i Udkanten af Have. Ejeren var ikke hjemme, men Sønnesønnen lovede at lade den Besked gaa videre, at saadant stred mod Fredningsbestemmelserne.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalittomt. Højen måler ca. 2,6 x 14 x 14 m. i en hvælvet, firkantet form. Mod SØ var 4 store bæresten til et polygonalt kammer ? Højen var græsklædt (nylig slået), mod V større løvtræer og mod Ø (ind mod huset) var der plantet mindre buske og blomster i højfod og lige udenfor. Mod N var der i kanten af højfod nedsat en moderne jernskulptur. Jeg fortalte ejer det ulovlige i at plante på højen - men bad ikke om at få det fjernet, da højen var så velholdt. Den er kun synlig fra haven; bygninger og hæk hindrer delvist syn til højen. Aftalte at der ikke fremover måtte nedsættes skulpturer eller andre planter. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Højen, som er velholdt, ligger i en privat have.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)