Tvillingehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040212-9

Fredningsnr.
35255

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/12 1883 (tidliger fredlyst af Ringsted Byråd un- der forudsætning af davær. brugers samtykke; dekl. tingl. 16/9 1908. Dipl. Høj, en af Tvillingehøjene 4 x 24 m. Foden afpløjet mod Ø og V. Lidt afgravning af foden mod N. I toppen og mod N to flade sænkninger. Ligger i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for Landvejen "Tvillinghøjene" [sb.8-9]....den anden [sb.9] er velbevaret, 15-16' h. 50-55' i diameter. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Tvillingehøjene", 4 x 24 m. Foden afpløjet mod Ø. og V. Lidt afgravning af Foden mod N. I Toppen og mod Nord to flade Sænkninger. Ligger i Have.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj i have. Højen måler ca. 4 x 24 x 24 m. med noget stejl side mod Ø og V med ældre, flade afgravninger - en større i højsiden mod N. Mod SØ er 2 randsten synlige ved højfod. Højens græs bliver slået en gang om året. Børn havde lavet mindre huler i træernes grene og opsat fodboldmål ved højfod - nævnt for ejer, det er ulovligt og ikke at opsætte mere. Ligger i have, ses ikke på afstand. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Højen ligger i privat have.

Litteraturhenvisninger  (0)