Galgebakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040212-10

Fredningsnr.
35256

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/12 1883, Ringsted Byråd. Høj, Galgebakken 4 x 22 m. Toppen flad og skråt afskåret mod Ø. Mod V er en gammel nu tilgroet grusgrav ført helt ind til højen, uden dog at beskadige den. Overfladen noget ujævn, græsgroet mod mark og have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydligere paa en Banke ligger en Høj "Galgebakken" kaldet og reserveret (som Exekutionsplads) i Brugerens Skjøde. Højen er 10-12' h. 65' i Diam., skraat afskaaret mod den østre Side. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Galgebakken", 4 x 22 m. Toppen flad og skraat afskaaret mod Øst. Mod Vest er en gammel nu tilgroet Grusgrav ført helt ind til Højen, uden dog at beskadige den. Overfladen noget ujævn. Græsgroet mod Mark og Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Galgebakken". Højen måler ca. 5 x 22 x 22 m. (højere end tidligere beskrevet). Ret flad top og lidt ujævne sider. Mod V er der planeret og udlagt til parcelhus indenfor 100 m.-zonen. Den er især græsklædt mod V og N, mod S og Ø en del mindre træer og nedfaldne grene. Der ligger en grenbunke ved højsiden mod SØ. Traf ikke ejer hjemme, lagde besked i huset mod S, at der ikke måtte anbringes affald på højen. Højen ses ikke på afstand. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1995 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 1995043
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Oplysning om ulovlig afgravning af fredet høj.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Højen ligger i privat have. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)