Tingstenene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040212-59

Fredningsnr.
35257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Tingsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Byrådsbeslutning af 27 maj 1866. Tingstenene på torvet. 3 flade kampesten på byens torv.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Byen ligger i Række paa Torvet, nær Hjørnet af den til Kirken førende Gade, tre store paa Oversiden flade Stene. De ere aabenbart anbragt saaledes med bestemt Hensyn til deres Form og i en Hensigt, der maa være deres nuværende Anvendelse som Borde for Grøntkurve i Tovetiden (!) fjern. Som de ligge nu, have de ligget, saa langt Erindringen naar tilbage: Overfladerne ere da ogsaa meget slidte.Midt i Overfladen af den midterste og største ses indpikket en nu kun svagt fremtrædende Figur, som ganske svarer til lignende, der i det 16-17 de Aarhundrede ere indskaarne paa Chorstolene i Kirken (se den 6 te og 9 de fra Øst paa Sydsiden) af Latinskole- Eleverne. Der er da Grund til at tro, at denne Sten og med de andre to have ligget som nu allerede i 16-17 Aarhundrede - og muligt endnu længere tilbage i Tiden. Tanken om at det er "Thingstene" høres fremsat og ligger nær: "naar Kongen hyldedes paa Sjælandsfarenes Landstthing", stod han paa den største Sten". Der er imidlertid Grund til at antage, at Landsthingets Henflytten til Ringsted By tilhører en temmelige sen Tid. Efter Saxos Beretning om Begivenheder paa Landsthinget under Kong Niels, laa dets Plads udenfor Byen, og de lokale Minder om et Thingsted med Thinghus og Galgebakke sø. for Ringsted ved Skjellet mellem Tolstrup og Mulstrup (se d. Matr.Nr 4a [Nordrupøster s. sb.16]) ere udentvivl Vidnesbyrd om, hvor Sjælandsfar-Thinget i Middelalderen - og i Oldtiden har været holdt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
3 tingsten, Ringsted Torv. 3 større, ret flade, granitlignende sten placeret på ØV-lig række på Ringsted Torv, på hjørnet af torvet og Sct. Bendtsgade. Den V-lige sten måler ca. 1,7 x 1,2 x 0,35 m. Den midterste måler ca. 1,9 x 1,7 x 0,65 m. Den Ø-lige måler ca. 1,5 x 1,4 x 0,45 m. Indbyrdes 0,5-1 m. De ligger gravet ned angivet af stenbrolægning. I den V-lige er huller i S-siden, antagelig ældre sprængningshuller. Ligger i torvets NV-lige udkant, hvor fodgængere passerer. Der er plantet 4 løvtræer ca. 3-5 m. fra stenene og opstillet blomsterkummer. ** Seværdighedsforklaring ** Store sten nær torv og kirke, rådhus.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2650
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2650
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tingsted bestående af 3 tingsten, liggende på rad, omtrent øst-vest. Vestlige sten: 1,59 x 1,10 x 0,35 m. Midterstenen: 1,89 x 1,73 x 0,65 m. Med indhugget tavlspil midt på stenens overflade. Øststenen: 1,60 x 1,46 x 0,45 m. I by.

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 449/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 449/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)