Sigersted
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-5

Fredningsnr.
35252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret dysse i lav, flad høj 1 x 10 x 15 m. I midten større tilgroet nedgravning, hvori ses 2 store sten. Kam- mer antagelig ryddet. Ved højens fod ses 5 større sten. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.9. Øst for foregaaende [sb.19] og nordlig for Gaarden findes en uregelmæssig rund Høining, 20 Skridt i Tværmaal og 5 Fod høi. Fem store Sten, Randsten og Levninger af en stensat Kiste, findes endnu paa Stedet, men Mindesmærket er saa ødelagt, at dets oprindelige Form ikke kan bestemmes. Bevoksning: 1983: Græs

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.5-6] forstyrrede Dysser ..... - den vestre [sb.5] ligeledes en flad Høj med nogle større stene uden bestemmelig Orden. - Paa S.M.Beyers Kort findes omtr. her Mærket Mærket for "Offersted". Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse i lav, flad Høj, 1 x 10 x 15 m. (Ø.-V.). I Midten større tilgoet Nedgravning, hvori ses 2 store Sten. Kammer antagelig ryddet. Ved Højens Fod ses 5 større Sten. Græsgroet. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Mål ca. 1 x 10 x 15 m. i ØV-lig retning. I midten er en ældre, større nedgravning, hvor der ses 2 større sten - også en uregelmæssig, lav, tilgroet hulning mod Ø. Mod N og V er 5 større sten (antagelig randsten) og flere mindre sten, heraf nogle muligvis randsten i kanten af højen. Der ligger enkelte marksten op ad højside - ikke bedt om at få dem fjernet, da der nødigt skulle fjernes randsten - pålagt ikke at lægge sten på højen fremover. Ligger på græsmark, ikke indhegnet høj, ældre markvej tæt forbi anlægget. På skråning i åbent landskab. Ejer på gård V for dyssen - var i færd med at sælge ejendommen. Omtrent 200 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i ret åbent landskab på skrånende flade, nær anden dysse. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Beyer,S.M.
En geographisk-historisk... Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted...sørgelige Tildragelser
1791