Habors
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-3

Fredningsnr.
352427

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/3 1854. Fredlyst af Sorø Akademi ved reservation i skøde. Tingl. 26/4 1854. Afmærkn.: MS 1889. Høj, "Hagbards Høj", 6,25 x 32 m. I toppen mindre hul, midt på overdelen fordybning. Ved foden mindre hul. Overfladen meget uregelmæssig. Højen skamferet ved kreaturer. Hegn bør opsættes. Græsgroet i ager. NMI.: Høj.......mindre hul. NØ.side tidligere benyttet som skydevold. Overfladen meget uregelmæssig. Højen skamferet ved at kreaturer har aftrampet bevoksningen og herved dannet nye og uddybet gam- le fordybninger. Med tiden vil denne prægtige høj blive helt ødelagt. Hegn bør opsættes. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Paa den øverste Skraaning af den høie Bakke ligger den saakaldte Habors Høi, en betydelig rund Jordhøi; c. 100 Fod i Tværmaal og 20 Fod høi. Ved Foden sees enkelte Randsten, 2-3 Fod store. I Midten af Høiens Overdel findes en Fordybning c. 5 Fod dyb. Et mindre Hul er gravet i Toppen af Høien og ved dens Fod, begge i den nyeste Tid. Høiens nordøstlige Side er endvidere blevet stærkt beskadiget ved, at den benyttes som Skydevold; Grønsvær og Jord er bortgravet i en Dybde af et Par Fod. ... I Hullerne i Høi Nr.1 optoges et Par Flækker og Stykker af Stenalders Potteskaar.... Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Habors (Hagbards) Høj" - se Dr. S.Mullers Indberetning om Oldtidsm. under Sorø Academi. Højen har været omsat med Sten, der c. 1840 toges til Alsted Mølle. Rester af Kredsen spores mod Vest, hvor Højen er ubeskadiget. Jordfylden synes meget stenfri; i den ved gjennemskæring af Højens Top omkastede Jord spire Græsarter frem, der tyder hen paa, at Højfylden maa være Kjærjord. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

1936 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 351/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 351/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hagbards Høj", 6.25 x 32 m. I Toppen mindre Hul, midt paa Overdelen Fordybning 1.5 m. dyb. Ved Foden mindre Hul. NØ. Side tidligere benyttet som Skydevold. Overfladen meget uregelmæssig. Højen skamferet ved at Kreaturer har aftrampet Bevoksningen og herved dannet nye og uddybet gamle Fordybninger. Med Tiden vil denne prægtige Høj blive helt ødelagt. Hegn bør opsættes. Græsgroet. I Ager.[Senere arealfredn. se journ.90/50].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hagbards Høj" (på kort "Hagbarts Høj"). Meget stor høj, mål ca. 6,25 x 32 x 32 m., rundet og hvælvet . Der er flere ældre fordybninger i højen, især i toppen, omtrent på midten et ca. 2 x 2 m. hul, alle tilgroede. Højen ligger i mindre indhegning med græs. Mulighed for parkering. Der er enkelte muldvarpeskud, især i N-siden. Højen ligger højt i landskabet på kanten af skrænt ned mod Suså nær Tuelsås udløb. Markvej med grus til højen, ca. 6- 700 m. fra landevej. Der stod en campingvogn nær 100 m.'s grænsen mod NØ og affaldsjord mellem denne og "Elmehøj" mod N. Ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor høj nær andre mindesmærker på skrænt ved ådal. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Stor gravhøj med græs og lyng. Flot beliggenhed.

Litteraturhenvisninger  (0)