Elmehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-4

Fredningsnr.
352426

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/4 1854. Fredlyst af Sorø Akademi ved reservation i skøde af 20/4 1854 Afmærkn.: I 1924 oplystes af forf. Thorkild Gravlund, at der på højen findes MS, men knækket i flere stykker. Ny MS opstillet 1925 ved Hans Kjær. Høj, "Elmehøj", 3 x 23 m. I toppen flad sænkning 3 m i diam. 0,5 m dyb. Flade afgravninger i S. og Ø. Foden afgravet og står med 1 m høj brink.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.6.Nordvest for foregaaende [sb.9]ligger en smuk Rundhøi, c. 65 Fod i Tværmaal, 12-14 Fod høi. I Toppen er gravet et større, rundt Hul, et Par Fod dybt; ligeledes er Høiens Fod afgravet paa en lille strækning mod Syd. Bevoksning: 1983: Græs

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Elmehøj", en anselig, velbevaret Høj. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Elmehøj", 3 x 23 m. I Toppen flad Sænkning, 3 m. i Diam., 0.50 m. dyb. Flade Afgravninger i Syd og Øst. Foden afgravet og staar med 1 m. høj Brink.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Elmehøj". Højen måler ca. 3 x 23 x 23 m. - beskrevet på afstand - indhegnet (kvæg på mark udenom). Lidt uregelmæssig højside, ellers velbevaret. Spor af brink, nu helt tilgroet. Den ligger på kant af ret jævn moræne ved skråning ned mod Tuel Å i et område med velbevarede fortidsminder. Der er dog henlagt lerjord og lidt affald mellem denne og "Hagbardshøj" (udenfor 100 m.'s afstand). 250 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i et åbent landskab nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pæn gravhøj med flot beliggenhed.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen
Blev fundet som beskrevet

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)