Sigersted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-6

Fredningsnr.
35253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Antagelig forstyrret dysse. Flad høj, 0,5 x 9 m. I højningens sydlige udkant sidder 2 større sten. Lidt inde på højningen ses oversiden af en større sten. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.10. Tæt øst for foregaaende [sb.5] findes en uregelmæssig Høining,15 Skridt i Tværmaal og 2-3 Fod høi.To Store Sten ligge endnu paa deres Plads, men Mindesmærket, hvis oprindelige Form ikke kan angives, maa betragtes som ødelagt. Bevoksning: 1983: Græs

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.5-6] forstyrrede Dysser: Den østre [sb.6] en lav flad Høj 22' vid, c 1 Al.H.; en Sten i Midten er mulig Dæksten til et gravkammer.....Paa S.M.Beyers Kort findes omtr. her Mærket her Mærket for "Offersted". Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Antagelig forstyrret Dysse. Flad Høj, 0.5 x 9 m. I Højningens sydlige Udkant sidder 2 større Sten. Lidt inde paa Højningen ses Oversiden af en større Sten. Græsgroet. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Beskrevet på afstand, kødkvæg på marken. Der ses 3 større sten mod S, græsklædt - ikke tegn på nedslidning trods kreaturer på højen. Der anes enkelte marksten på højside. Ejer: se 3525-2. Beliggenhed som 3525-2. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3525-2. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
En lille flad høj med en del spredte sten på og i overfladen. Et egetræ vokser på højen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger

Beyer,S.M.
En geographisk-historisk... Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted...sørgelige Tildragelser
1791


Billeder

højen set fra SV
højen set fra NV
højen set fra øst
oversigt, set fra SØ