Lodnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040215-1

Fredningsnr.
36266

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1884 (købt). Afmærkn.: MS. 1936, Raklev "Lodnehøj", 20 m i diam. omsluttende en dobbeltjættestue. Kammer af 15 bæresten i hver langside og 2 for hver ende. Ved 2 bæresten er dette store rum skilt i 2 dele. Ingen dæk- sten. Til sydlige rum gang med 8 par sidesten og 3 dæksten. Til nordre rum gang med 7 par sidesten og 3 dæksten. I begge gange er der karmsten. Prægtigt mindesmærke. 7/3-44 givet tilladelse til stærk nedskæring af trævæksten omkring højen. NMI.: 1944: Tjørnekrattet på højen ryddet. journ.nr. 296/44
Undersøgelsehistorie  (14)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund lav Høj c. 56' vid, der aabenbart indeslutter en dobbelt Gangbygning. Dækstenene til Kamrene have ligget frit ovenpaa Højen; paa en nær, (sprængt) ere de alle bortførte, de sidste i Vinteren 1882-1883. Af Dækstenene over Gangene kan kun en enkelt ses. - Gravene ere, hvad Indholdet angaar, fuldstændig ubeskadigede. Udgravning tilbudt Museet af Bonden til Foraaret 1884. Højen kaldes Lodnehøje.

1884 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal restaurering
Journal nr.: 750/12
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 212/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Loddenhøj" 20 m. i Diam. omsluttende en dobb. Jættestue. Kammer af 15 Bæresten i hver Langside og 2 for hver Ende. Ved 2 Bæresten er dette store Rum skilt i 2 Dele. Ingen Dæksten. Til sydlige Rum Gang med 8 Par Sidesten og 3 Dæksten. Til nordre Rum Gang med 7 Par Sidesten og 3 Dæksten. I begge Gange er der Karmsten. Prægtigt Mindesmærke.

1944 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 296/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 296/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lodnehøj". Kammeret overgroet med hyld og urter, men synes at svare til beskrivelsen. Bevoksning: Krat, græs. Foto: S/H, film 22, opt. 14-18, N-lige kammer; S-lige kammer; høj fra V.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet, som er stærkt overgroet af brændenælder.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)