Eskildstrup
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040215-3

Fredningsnr.
36267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Indskrift, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1935, J. Raklev Dipl. Dyssekammer, var en del forstyrret men blev genrejst 1935 påny og herved synes 2 bæresten at være hidført andetstedsfra, idet de nu manglede på stedet. Dyssen består nu af 5 bæresten og 1 overligger. Ved dyssen var anbragt en sten, hvorpå en bronze- plade med indskrift. I ager. NMI.: Dyssekammer,.........overligger. i overliggeren skal være talrige skålformede fordybninger. Med dyssen som centrum er et areal med diameter 9 m., let forhøjet og må høre med un- der fredningen. Ved dyssen var anbragt en sten, hvorpå en bronzeplade med følgende tekst: Anno 1900 Oldtids. Dysse. ved Ildens - Magt - Blev - Skt. Hans Nat. Ødelagt - Helet - paany vi genrejst. Finde sprængte sten som Fortids Min- de. Anno 1935. I ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fritstaaende sjældent anselige Dysse: tre, indvendig 4'8" h. Bærestene med en kolossal 9'2" x 9'9" vid Dæksten, er Rest af et rektangulært 8' l. 4'10" br. Gravkammer med to Sidestene til hver Side; sandsynligvis har der i dets sø. Ende været en Indgangsaabning. I Dækstenenes Overflade er talrige Skaalformede Fordybninger. Fra Jorden til Dækstenens Overkant er 7'4". Bevoksning: 1980: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 325/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vandalisme" i form af bål på overliggeren Skt.Hans aften 1900.

1900 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 325/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 210/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, var en Del forstyrret, men blev genrejst 1935 og herved synes 2 Bæresten at være hidført andetsteds fra, idet de nu manglede paa Stedet. Dyssen præsenterer sig nu med 5 Bæresten og 1 Overligger. I Overliggeren skal være talrige skaalformede Fordybninger. Med Dyssen som Centrum er et Areal med Diameter 9 m., let forhøjet og maa høre med under Fredningen. Ved Dyssen var anbragt en Sten, hvorpaa en Bronzeplade med følgende Tekst: Anno 1900 Oldtids. Dysse . ved Ildens - Magt - Blev - Skt. Hans Nat. Ødelagt - Helet - Paany vi genrejst. Finde sprængte Sten som Fortids Minde. Anno 1935. I Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Overliggeren knækket diagonalt, men ligger på plads. Bærestenene støttet i cement. Kammeret indvendig 2,4 x 1,6 m., 1,5 m. højt. Indgang i SV. Beskadigelser: Stenskader. Foto: S/H, film 22, opt. 10-12, set fra NV og SV. Bevoksning: 1980: Græs

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Et stort flot dyssekammer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)