Hjelmsømagle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040215-5

Fredningsnr.
362514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3625-14, 13. Dyssekammer, fritstående. Dækstenen sunket ned mellem de 5 bæresten. På dækstenen ses 2 skålformede fordybninger. Fred- ningen skal mindst omfatte et areal på 6 m i diam. med kamrets midte som centrum. I ager.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et forstyrret Gravkammer, Dækstenen sunken ned mellem de tildels omvæltede Sidestene. Det synes at have været rektangulært i V-Ø. (en Streg SØ). Paa det højeste Parti af Dækstenens Rygning ses 2 skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1980: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, fritstaaende. Dækstenen sunket ned mellem de 5 Bæresten. Paa Dækstenen ses 2 skaalformede Fordybninger. Fredningen skal mindst omfatte et Areal paa 6 m. i Diameter med Kamrets Midte som Centrum. I Ager.[[ J.27/57: bem. om de 6 m ikke medtaget i tinglysn.]]

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. En del henkastede marksten omkring dyssen. Hyld i kammeret. Fredningens 6 m.-zone overholdes ikke; der pløjes til ca. 1 m. fra kammerets sten. Beskadigelser: Rydningsplads for sten og andet markaffald. Foto: S/H, film 20, opt. 61, set fra V. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

8565-2013
5182