Hjelmsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040215-6

Fredningsnr.
362513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3635-14, 13. Jættestuekammer, forstyrret. I V. 5 sten (3 på plads) i Ø. 3 1/2 sten (1 på plads), N. 2 sten (væltede). 2 1/2 dæksten. Højen 8 x 6 m. Trods forstyrrelsen smukt virkende. Ligger nær lande- vej. Græsgroet i ager. NMI.: Jættestuekammer,....... I V. 5 sten (1 på plads)...I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammeret til en Gangbygning c. 19-20' l. 8' br. Retning NV-SØ. Gangen er forlængst borttaget. Kammmerets Sidestene ere tildels omfaldne eller paa anden Maade forrokkede fra deres Plads. Bevoksning: 1980: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuekammer, forstyrret. I Vest 5 Sten (3 paa Plads), i Øst 3 1/2 Sten (1 paa Plads). Nord 2 Sten (væltede). 2 1/2 Dæksten. Højen 8 x 6 m. Trods Forstyrrelsen smukt virkende. Ligger nær Landevej. Græsvokset. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Som beskrivelse. Hyld i kammeret. Beskadigelser: Stenskader. Foto: S/H, film 20, opt. 59, set fra Ø. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)