Testrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040216-2

Fredningsnr.
37261

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1920. Gdr. Chr. Olsen, Egeledgaard pr. Haslev Diplom Afmærkn.: MS 1922, Rosenberg Fritstående, udgravet dyssekammer med 5 sidesten og 1 dæksten. Kammeret indhegnet af tildels afsprængte, ret store sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse fritstaaende Gravkammer fredet og indhegnet af Godsbestyrelsen (Gisselfeld Kloster). Gravkammerets Form har været aflang firkantet c. 8'6" l., 3'10" br. Retningen NØ-SV. De to yderste Sidestene ere væltede indad, hvorved den kolossale Dæksten er gleden ned med den smale Ende. Sidestenene staa 4' over Jorden. I Dækstenens Overflade ses to skaalformede Fordybninger. - Indhegningen er et af sprængte Sten bestaaende firsidet Gjærde 50'6" x 48'9". Muligt har man til Stenhegnet benyttet Randstene om en Gravkammeret omgivende Høj. En saadan mulig Randsten ligger 14' fra Gravkammeret mod S. indenfor Gjærdet; Hulning efter en anden, borttaget, ses mod Ø. Forøvrigt er Jordsmonnet indenfor. Gjærdet højere end udenfor men, som det synes, planeret. Der staar Popler langs alle Sider.

1922 Museal restaurering
Journal nr.: 463/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende, udgravet Dyssekammer med 5 Sidesten og 1 Dæksten. Kammeret indhegnet af tildels afsprængte, ret store Sten.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Min. 2 skåltegn på overside af dæksten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse af fem bære sten og en dæksten. Kammer orienteret NNØ-SSV. En mulig randsten 4 m ØSØ for kammer. Min. to skåltegn på dækstenens overside. FM-sten sat 1,2 m SØ for kammer.

Litteraturhenvisninger  (0)