Bavnen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040216-4

Fredningsnr.
37262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse "Bavnen", 31,5 m lang Ø-V, 9-11 m bred, 1/2-1 m høj, omgivet af ialt 30 randsten hvoraf de 16 står på plads. I den vestlige del 2 meget store sten (rest af kammer), midt i højen en større fordybning med et par sten, muligvis efter kammer. Højen ujævn og forgravet, med græs og træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 100' i NV-SØ. 26' br., meget forstyrret. Den har haft anselige c. 4' h. tætstillede Randstene. Endestenene ere borte mod NV., omfaldne mod SØ.; de ere ikke større end de andre Randstene. 30' fra S.Ø. Enden ses som Rest af et Gravkammer, hvis Dæksten er bortagen i Mands Minde, to kolossale Sidestene, den ene omfalden. De vise Kammeret c. 7' l. i samme Retning som Langdyssen c. 4' højt.

1920 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3726:2, Status: A

1936 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: Uforandret.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Langdysse, 27 x 8 m. Adskillige Randsten bevaret. I Midten 2 svære Sten, vistnok fra Kammer. Frigivet.

1972 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F3339/71
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1972 Tinglysning
Journal nr.: F3339/71
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse "Bavnen" 31,5 m lang Ø-V, 9-11 m bred, 1/2-1 m høj, omgivet af ialt 30 randsten hvoraf de 16 står på plads. I den vestlige del 2 meget store sten (rest af kammer), midt i højen en større fordybning med et par sten, muligvis efter kammer. Højen ujævn og forgravet, med græs og træer i ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten: Ø 4. N 7. V 2. S 16.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Kammerets to bæresten er placeret ca. 7 m fra randstenene i øst.

Litteraturhenvisninger  (0)