Årløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040217-16

Fredningsnr.
35264

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Dysse med rektangulært kammer. Kammeret er sat af fire sten og orienteret VNV - ØSØ. Længden af sidestenene i kammerets nord- og sydside er 1,8 m. Den vestlige gavlsten er på plads, den østlige er væltet ind i kammeret. Kammerets indvendige højde er 0,6 m. Kammeret er omgivet af en bevaret højrest, der måler 0,5 x 5,0 x 10,0 m, orienteret omtrent Ø-V. Ved højfoden findes i SV en stor sten, muligvis en randsten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1976 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med rektangulært kammer. Kammeret er sat af fire sten og orienteret VNV-ØSØ. Længden af sidestenene i kammerets nordog sydside er 1,8 m. [[Indv. bredde: 0,4-0,6 m]]. Den vestlige gavlsten er på plads, den østlige er væltet ind i kammeret. Kammerets indvendige højde er 0,6 m. Dæksten mangler. Kammeret er omgivet af en bevaret højrest, der måler 0,5 x 5,0 x 10,0 m orienteringen er omtrent Ø-V. Ved højfoden findes i SV en stor sten muligvis en randsten.

1976 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i højrest. Højen er afgravet i S og Ø. I Ø mangler græsbevoksning og nogle småstene ligger synlige i sand. Herfra ind mod kammeret en aflang, lav fordybning. Højen er iøvrigt uregelmæssig til formen og ujævn og ligner nærmest et mulddepot. Kammeret er sat af 4 stene, de 2 1,3-1,4 m. lange og 0,5 m. brede og danner langsider i et Ø-V-orienteret kammer. V- kortside er sat af en 0,5 m. bred sten. Højen er bevokset med græs og nælder. Midt i kammeret står 2 hybenbuske. Svært at bestemme tidspunkt for beskadigelsen. Bør restaureres! 10-15 m. fra højen et par mulddepoter i skel. Fra grusgravning ? Jvf. F53-190. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)