Oldenæshusene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040218-1

Fredningsnr.
332511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1927. Hofjægerm. Bruun de Neergaard til Skjold- næsholm Afmærkn: MS. 1928, H. Kjær Langdysse 2,5 x 10 x 20 m or. Ø-V. Randsten: Ø. 5, S. 6, N. 4. To kamre. Det østlige kammer dannet af 4 bæresten. I fortsæt- telse af østre langside ses tæt S. for kamret en gangsten. Dæk- sten mangler. Det vestlige kammer: 3 bæresten. Mod S. ses lidt af 2 modstående gangsten. Dæksten mangler. Bevokset med græs og lidt buske. I udkanten af vedvarende græsmark.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 47' l. i 28' br., temmelig forstyrret, da NV. Banen anlagdes. I Dyssen ligger med regelmæssige Mellemrum to Gravkamre i modsat Retning af selve Langdyssen, det ene er 5'6" l. 4'7" x 2'11" br., det andet vestre er 5'5" l. 4'3" br. Mod Ø i Langdyssen staar 3 Endestene højere end de andre Randstene, af hvilke der mod S. er 4 + 1 væltet, mod N. 3 + 2 væltede. Den v. Ende er forstyrret. [[Vistnok afsat galt på Matrikelkortet]]. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (Ø.-V.), 2.5 x 10 x 20 m. Randsten: Øst 5, Syd 6, Nord 4. To Kamre. Det østlige Kammer: dannet af 4 Bæresten ( 2 mod Øst, 1 mod Nord og 1 mod Vest), i Fortsættelse af østre Langside ses tæt syd for Kamret en Gangsten (?). Dæksten mangler. Det vestlige Kammer: 3 Bæresten ( 2 mod Øst, 1 mod Nord), mod Syd ses lidt af 2 modstaaende Gangsten (?). Dæksten mangler. Bevokset med Græs og lidt Buske. I Udkanten af vedvarende Græsmark.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 295/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 295/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Højen måler ca 2,5x20x10 m, randsten ser ud til at være tilstede - Ø-V orienteret. Mod V ses et tidligere delvist tømt kammer, hvor bæresten er frilagt fra NV. Der ligger mange hovedstore sten på dyssen, fra højen/kamret? - ingen nye brud. Tilfældig lokal fortalte, at dyssen altid havde set sådan ud. Der vokser ældre løvtræer i kanten af dyssen og en del buskads mod S, selve højen er næsten uden vegetation. Den ligger i dyrefold med heste og får - ingen lige nu. Der ligger flere større sten 1-20 m især V for dyssen, der ligger i ældre bevoksning på bakkehæld ned mod 2 mindre søer mod S. Ældre mergelgrav mod SV. Det Ø-lige kammer er aflangt og har 2 bæresten mod Ø, 1 N og 1 lang V, 1 gangsten mod SØ, ingen dæksten, mål ca 2x1,5 m. Omtrent 3,5 m mod V et aflangt kammer med 2 bæresten mod Ø, 1 N, 2 gangsten mod S, mål ca 1,8x1,1 m. Den V-lige side bortgravet i ældre tid. Ingen dæksten. Der er 1 større sten ca 3,5 m V for dette kammer=dæksten/randsten? samt flere flækkede stenstykker. Omtrent 3 m fra grusvej og 400 m fra offentlig vej. . ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på bakke nær skråning ned til søer mod S, i vild bevoksning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Langhøjen er omgivet af hassel og hyld. På højen vokser to gamle bøgetræer. Der er ikke meget vegetation på højen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)