St.Høedskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040218-15

Fredningsnr.
342517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 22 m. Noget ujævn overflade med tilgroede fordyb- ninger, hovedsagelig vist efter rævegrave. Bevokset med græs og enkelte store løvtræer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i St. Høedskov. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Noget ujævn Overflade med tilgroede Fordybninger, hovedsagelig vist efter Rævegrave. Bevokset med Græs og enkelte store Løvtræer. I Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Høj, måltagning vanskelig p.g.a. tæt bevoksning, ser intakt ud, mål ca. 2 x 22 x 22 m ? Den har noget ujævne sider, men med en ret flad top. Den er bevokset med yngre løvtræer, ser selvsåede ud, græs og hindbærkrat. Den ligger højt på en bakke, nær Ø-skråning ned mod lavning. Kunne ved pleje blive et pænere mindesmærke, ses ikke på grund af bevoksning på og ved højen. Omtrent 75 m til skovvej, ca. 400 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor høj, højt i terræn (ses ikke p.g.a. skovens træer). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

højen set fra øst
oversigt, set fra NV
4768