Sørup Hgd.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040219-17

Fredningsnr.
362523

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 15 x 1,4-1,5 m, lidt ujævn overflade, men iøvrigt velbe- varet. En enkelt randsten ses i nord.
Undersøgelsehistorie

1970 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1,4 - 1,5 m, lidt ujævn overflade, men iøvrigt velbevaret. En enkelt randsten ses i nord. @ Jvnf.FFF journ. F.2841/70

1970 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Rund høj. Velbevaret. Ligger i bøgeskov. Bemærk ændret højde og afsætning. 3625:22 og 23 også forkert (for nordligt) i (...?). Bevoksning: Træer. Foto: S/H, film 21, opt. 25-27, set fra V og N. 22.8.1985: Beliggenhed rettet på MB.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i granplantage. Randsten i nord kunne ikke genfindes.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra øst
oversigt, set fra SV