Ortved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040220-2

Fredningsnr.
34263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/9 1908. Gdr. Anders Rasmussen Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen Dipl. A. Rasmussen har desuden af baron Wedel-Neergaard fået 50 kr. Høj, 2 x 14 x 18 m. Ø-V. Foden afpløjet hele vejen rundt. Højen virker lidt fladagtig. Oprindelig også ved fredningen må højens diam. have været nogle meter større særlig mod N og S. Bevokset med græs og et par buske.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Loddens højeste Punkt har ligget en Gruppe af 5 Høje;... de to [sb. 2-3] meget afgravede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 m. h., Diam. 18 m. Affladet i Toppen, efter Sigende paa Grund af tidligere Overpløjning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 x 18 m. (Ø-V). Foden afpløjet hele Vejen rundt. Højen virker lidt fladagtig. Oprindelig og ogsaa ved Fredningen maa Højens Diameter have været nogle Meter større særlig mod N. og S. Bevokset med Græs og et Par Buske.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Diam. 18 m i Ø-V, 14 m i N-S. Højde 1,6 - 2 m. Noget affladet i nordlige halvdel. I V er et stykke af højfoden afgravet (gammel skade). Græsklædt, i ager, men temmelig tilgroet med buskkrat spec. i østre halvdel. Der ligger en del marksten på højen, men de ser ikke ud til at være opkastet for nylig. Beliggende på bakketop ca. 50 m N for 3426-4, ca. 350 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)