Sørup Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040219-21

Fredningsnr.
362527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Overpløjet?

Fredningstekst
Høj, der ligger umiddelbart op til sb. 20. 10-11 x 0,4-0,5 m, noget udflydende (tidligere overpløjet ?)
Undersøgelsehistorie  (6)
1970 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, der ligger umiddelbart op til sb.20. 10 - 11 x 0,4 - 0,5 m noget udflydende (tidligere overpløjet?).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I SV-lige højfod en kunstig rævegrav under rødderne på et træ. Ellers som beskrivelsen. Ligger i bøgeskov. Bevoksning: Træer. Foto: S/H, film 21, opt. 17-19, høj set fra V; kunstig rævegrav fra V.

1991 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 1991053
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Beskadigelse af gravhøj i forbindelse med nyplantning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Ligger i bøgeskov og helt op ad fortidsminde syd for.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)