Vigersted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040220-1

Fredningsnr.
34262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse N-S 1 x 10 x 33 m. Forstyrret. På højen en større sten, muligvis rest af et kammer. 18 randsten, alle væltede eller ikke på oprindelig plads. Nordligst på højen ligger henkastet adskillige større sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hellen af en Banke ligger en forstyrret Langdysse 62' l i N-S. c. 18' br. I en Afstand af 40' fra Søndre Ende ses Rest af et Gravkammer, hvori der blev gravet af en Skolelærer for nogle og tyve Aar siden [1863]. Det ret anselige Randstene ere omvæltede eller bortførte, Endestenenes Tal har næppe været større end 3. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa et mod Syd skraanende Bakkehæld. Stærkt forstyrret. 18 m lang i N-S, 7 m. br. 7 ]Sten tilbage[ Randsten staar endnu i Østsiden, 6 i Vestsiden; for Sydenden 4 store Sten, den østligste (ligesom Østsidens Sydligste Sten) dog sikkert ikke paa oprindelig Plads; Nordenden helt forstyrret: her ligger, kun 2 m. Nord for ]Resterne[ Gravkamret, en tæt Gruppe af 8 mindre Sten. Ca. 12 m fra Sydenden staar endnu oprejst Gravkamrets Vestlige Bæresten. - Høj Fyld. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (N.-S.) 1 x 10 x 33 m. Forstyrret. Paa Højen en større Sten, muligvis Rest af Kammer. 18 Randsten, alle væltede eller ikke paa oprindelig Plads. Nordligst paa Højen ligger henkastet adskillige større Sten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i høj, 0,8 x 23 x 10 m, meget forstyrret. Orienteret i nord-sydlig retning. Højen er lav og flad med stejle kanter; den er desuden ret ujævn. På højen nogle store, spredt liggende sten. Nær høj- fod 18 meterstore sten - sikkert randsten - liggende lidt uregelmæssigt. Beliggende i ager på bakke, der skråner mod S og SV, ca. 600 m fra offentlig vej. NB : Placering på 4-cm kort rigtig, på målebordsblad ca. 100 m for langt mod N. Der pløjes for tæt. Kanterne står stejle (ca. 0,4 m høje) og er til dels skredet ud. Der ligger temmelig mange marksten, specielt langs kanterne, men også op på selve højen. Mundtligt påtalt. Ejer har lovet bedring. Genbesigtiges efter 1 år. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)