Ortved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040220-10

Fredningsnr.
342521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)

Langhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: ændring af matr. nr. 6b til 6m Hellekiste under flad mark. L. 2,3 m. Br. ved vestenden 1,75 m, ved østenden 1 m. I vestsiden 3 sten, i nordsiden 2, i sydsiden 2, i østenden 2 tærskelsten. 3 overliggere. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1940 Museal restaurering
Journal nr.: 63/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste under flad Mark, L. 2.30 m. Br. ved Vestenden 1.75 m., ved Østenden 1.0 m. (i indvendigt Maal). I Vestenden 3 Sten, i Nordsiden 3 Sten, i Sydsiden 2, i Østenden 2 Tærskelsten. 3 Overliggere. I Ager.

1940 Museal udgravning
Journal nr.: 63/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj med Hellekiste og Stendyngegrav.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste under flad mark, ligger nu i have ved hus. Hellekiste i græsplæne, hvor den ligger lidt forsænket. Mål ca. 2,3 x 1,8 m og overliggeren i flugt med terræn. Nu ses mod V 3 bæresten, mod N 1, mod S 1, mod Ø 2 indgangssten, 2 overliggere over kamret. Ejer glade for anlægget, fortalte udgravet af Becker. Efter kartotekskort flere sten, muligvis tilgroet eller fejlbeskrevet. Orienteret Ø-V med åbning mod Ø. Den ligger ret højt i terræn, lidt ned ad skråning. Ejer fortalte, at Becker samtidigt havde undersøgt en række større sten på marken vest for hellekiste, muligvis fra hulvej. ** Seværdighedsforklaring ** Sjælden gravtype, men i privat have. Bevoksning: 1983: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Ortved; stenalder; PMD 109; 697/40; A40000.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsminde står i privat have.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)