Sannes Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040220-15

Fredningsnr.
342518

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1908. Baron J. Wedell-Neergaard, besidder af familiegodset Svenstrup. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen Høj, "Sannes Høj", 3,5 x 22 m. Træafstivede trin i højens SØ-side. Mærkestenen hælder for meget fremover. Bør rettes. Smuk høj. Ved SØ-højfod en sten, muligvis randsten. Græs- klædt med enkelte større løvtræer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[1 Høj "Sannes Høj", smuk toppet, 3 M.h, 18 M.br, bevokset med høje Bøge. Paa to Steder Fodsti]]. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sanneshøj, fredlyst 1908. Intet at bemærke til det Henry Petersen Beretn. vedføjede. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sanneshøj", 3.5 x 22 m. Træafstivede Trin i Højens SØ. Side. Mærkestenen hælder for meget fremover. Bør rettes. Smuk Høj. Ved SØ. Højfod en Sten, muligvis Randsten. Græsklædt med enkelte større Løvtræer. I Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sannes høj. Stor gravhøj, mål ca. 3,5 x 22 x 22 m. Fra N fører en ældre, nederoderet sti (til 0,1 m dybde) op ad højside, hvor der nu er spor efter ridning - endnu ikke taget ret meget skade. Højen er velbevaret og der vokser gamle løvtræer i siderne, selve højen er næsten uden vegetation eller med lidt mos. Der ses en enkelt større sten mod NØ, antagelig randsten, og enkelte større sten 1-3 m mod SØ fra højen - sekundært placeret ? Den ligger ret højt, nær skråning ned mod Klarsø, og en ret ringe skovvej fører hen til og Ø forbi højen. Omtrent 0,5 km til offentlig vej. Jeg lagde noget kvas over ridesporene for at skåne højen. Ikke rettet henvendelse til ejer, snakkede med skovarbejdere. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor, velbevaret høj, nær sø, i skov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fredningssten hælder meget forover. Der ses ingen trin i høj.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)