Sannes Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040220-15

Fredningsnr.
342518

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 15/7 1908. Baron J. Wedell-Neergaard, besidder af familiegodset Svenstrup. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen Høj, "Sannes Høj", 3,5 x 22 m. Træafstivede trin i højens SØ-side. Mærkestenen hælder for meget fremover. Bør rettes. Smuk høj. Ved SØ-højfod en sten, muligvis randsten. Græs- klædt med enkelte større løvtræer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[1 Høj "Sannes Høj", smuk toppet, 3 M.h, 18 M.br, bevokset med høje Bøge. Paa to Steder Fodsti]]. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sanneshøj, fredlyst 1908. Intet at bemærke til det Henry Petersen Beretn. vedføjede. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sanneshøj", 3.5 x 22 m. Træafstivede Trin i Højens SØ. Side. Mærkestenen hælder for meget fremover. Bør rettes. Smuk Høj. Ved SØ. Højfod en Sten, muligvis Randsten. Græsklædt med enkelte større Løvtræer. I Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sannes høj. Stor gravhøj, mål ca. 3,5 x 22 x 22 m. Fra N fører en ældre, nederoderet sti (til 0,1 m dybde) op ad højside, hvor der nu er spor efter ridning - endnu ikke taget ret meget skade. Højen er velbevaret og der vokser gamle løvtræer i siderne, selve højen er næsten uden vegetation eller med lidt mos. Der ses en enkelt større sten mod NØ, antagelig randsten, og enkelte større sten 1-3 m mod SØ fra højen - sekundært placeret ? Den ligger ret højt, nær skråning ned mod Klarsø, og en ret ringe skovvej fører hen til og Ø forbi højen. Omtrent 0,5 km til offentlig vej. Jeg lagde noget kvas over ridesporene for at skåne højen. Ikke rettet henvendelse til ejer, snakkede med skovarbejdere. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor, velbevaret høj, nær sø, i skov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fredningssten hælder meget forover. Der ses ingen trin i høj.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

det væltede træ på højen
højen set fra SV
højen set fra NØ
oversigt, set fra SØ
den skæve fredningssten, set fra øst