Førslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040221-1

Fredningsnr.
36262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 9 x 12 m i diam., knap 1 m høj. Enkelte randsten mod S bevaret. Kammer stærkt forstyrret. Græsbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget lav Runddysse c. 20' i Diam; kun langs en Del af Randen mod Syd ere nogle Randstene (5) tilbage. I Midten ses Overkanten af Sidestene til et rektangulært Kammer i VNV-ØS.Ø. [[1936:Uforandret]]. Bevoksning: 1980: Græs

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 x 12 m. i Diam. knap 1 m. høj. Enkelte Randsten mod S. bevaret.Kammer stærkt forstyrret. Græsbevokset i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskrivelsen. Der pløjes regelmæssigt på sten op til højens V-side. Foto: S/H, film 22, opt. 04, set fra S. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Runddysse. 7 dele af kløvede sten på højtop. 3 skåltegn på nordøstligst placeret sten. Synlige randsten: S og SØ 6 og V 2.

Litteraturhenvisninger  (0)